SVITAVY,SY


0448 Modřec

125x76x30

Kamenný kříž s oblými hranami a hlavou.Na kříži neurčitý reliéf dvou zkřížených nástrojů(havířský,kamenický nebo bednářský znak?)

 

16.6.2012

 

1982 Horní Jedlová

88x45x18

Monolitický kříž z pískovce.Je možné ,že se jedná o starý náhrobník

 

 

 

16.6.2012

0811 Bohuňov

77x58x15

Křížový kámen s dvojitým reliefem latinského kříže.Je spojován s Cyrilometodějskou tradicí

 

 

 

16.6.2012

1114 Horní Hynčina_Pohledy

80x60x20

Značně erodovaná deska s reliefem latinského kříže

 

 

 

16.6.2012

1201 Horní Hynčina_Pohledy

70x74x25-14

Značně erodovaná deska s reliefem latinského kříže

 

 

16.6.2012

 

0500 březina

129x138x27

Žulový kříž na tlapaté noze.V místě označován za švédský kříž

 

 

 

16.6.2012

0447 jaroměřice

149x85x36

Kamenný kříž spojovaný v místě s Cyrilometodějskou tradicí

 

 

 

16.6.2012

0679 vranová lhota

60x76x25

Torzo kamenného kříže s reliéfem žebříku a krátkého kopí

 

 

 

17.6.2012

0681 vranová lhota

110x54x24

Kříž neobvyklého tvaru.Býval na něm druhotný nápis:SV.CYRILE A METODĚJI ORODUJTE ZA NÁS

 

 

17.6.2012

0677 petrůvka

88x44x22

Erosí ohlazený pískovcový kříž s reliéfem přední části vozu tzv.rejd-brzda,používaný od 16.století

 

 

17.6.2012

0676 moravská třebová

133x60x21

Klínový pískovcový kříž s reliéfem ukřižovaného Krista.

ANNO 1776 

 

17.6.2012

 

0675 moravská třebová

205x90x37

Nezvykle vysoký kříž s nikou v hlavě.Na levém rameni 1765

 

 

 

17.6.2012

0674 lačnov

105x89x29

Kamenný kříž latinského typu s zaoblenými rameny

 

 

 

17.6.2012

   

ZPĚT NA OKRESY