PLZEŇ SEVER,PS


0331 Bílov

Ø 74x20

Kamenná stela s positivním reliéfem berličkového kříže

 

 

 

30.4.2006

0332 Bílov

52x34x16

Křížový kámen s reliéfem řeckého kříže

 

 

 

 

30.4.2006

0392 Bohy

90xØ 52x19

Kopie kruhové stély s tlapatým křížem

 

 

 

 

18.8.2011,13.8.2013

0393 Břízsko

80x65x17

Erodovaná kamenná stéla s reliéfem řeckého kříže na jedné straně a zvláštního obrysového(mříž)

 

 

 

18.8.2011

0554 Česká Doubravice

74x28x25

Kamenný kvádr ze dvou stran s positivním řeckým křížem.Z třetí strany malým klínovým

 

15.10.2005

0555 Česká Doubravice

93x46x15

Pískovcová deska s positivním reliéfem latinského kříže

 

 

 

2.10.2007

0556 Česká Doubravice

43x24x?

Malý křížový kámen s reliefem kříže s klínovými rameny a hlavou.K Doubravickým křížům se vztahuje pověst o nešťastné smrti třech mládenců

 

2.10.2007

0394 Dolany

102x50x20

Pískovcový klínový kříž s Cyrilometodějskou tradicí

 

 

 

2.7.2006,17.8.2011

0238 Doubrava

71xØ 51x26

Poškozená kruhová stéla s reliefem kříže v kruhu

 

 

 

17.11.2006

0497 Dražeň

84x43x22

Kamenná deska s řeckým křížem v kruhu

 

 

 

15.8.2011

 

0335 Dřevec

91xØ 72

Kamenná stéla s dnes již málo zřetelným berličkovým křížem a na druhé straně latinským křížem

 

 

18.8.2011

1260 Dřevec

66x43x23

Torzo klínového kříže.IHS-BARBORA HIBNEROWA 1761

 

 

 

18.8.2011

0333 Hadačka

60x40x15

Zlomky jetelového kříže

 

 

 

 

18.8.2011

1772 Hněvnice

58x62x21-14

Kruhová stéla s latinským křížem

 

 

 

 

25.12.2005

0552 Hodovíz

79x41x?

Zakulacená deska s tlapatým křížem.1858

 

 

 

 

2004,2.10.2007

0771 Hodovíz

80x57x18

Zachovalá dobře opracovaná kamenná deska s tlapatým křížem

 

 

 

2.10.2007

1078 Hodovíz

77x41x20

Pískovcový kříž s jedním ramenem.Uprostřed těla kříže reliéf řeckého kříže

 

 

 

3.10.2007

1665 Horní Sekyřany

59x47x24

Kamenný kvádr s řeckým křížem v kruhu na žerdi

 

 

 

25.12.2005

0396 Hradecko

90x44x24-16

Deska z pískovce ,z čelní strany relief berličkového kříže.Ze  zadní strany a obou bočních reliéf latinského kříže

 

 

15.10.2005

0398 Hunčice

92x50x21

Pískovcový kříž se zkráceným pravým ramenem

 

 

 

8.4.2012

0242 Hvozd

52x61-54x30-25

Kamenná deska s positivním reliéfem kříže.Nabílena.

 

 

 

3.10.2007

0339 Hvozd

76x46x27-18

Kamenná deska s positivním reliéfem kříže

 

 

 

3.10.2007

 

1256 Kalec

65x47x15

Pískovcový klínový kříž.Kříž připomínající umrtí mlynáře z Kozičkova mlýna r.1720

 

 

 

2.10.2007

1690 Kalec

89xØ 58x16

Kruhová stála bez náznaků reliefního zpracování kříže.

 

 

 

1.10.2007

0400 Kamenný Újezd

94x80x23

Mohutný kříž s klínovými rameny.Stojí v místech kde operovali francouzko-bavorské  vojenské oddíly v letech 1741-43

 

 

17.11.2006

0244 Kbelany

73x39x27

Zvětralý kříž ze slepence s malými křížky na ramenou a hlavě

 

 

16.11.2006

0245 Kbelany

71x50x29

Pískovcová deska s řeckým křížem

 

 

 

16.11.2006

0334 Kožlany

55x45x28

Malý značně poškozený kamenný kříž

 

 

 

 

15.10.2005,13.8.2013

0246 Kralovice

125x56x43

Pískovcová stéla s oboustraným berličkovým křížem

 

 

 

15.10.2005

1689 Křelovice

58x39x27

Malý latinský kříž s zaoblenými rameny a hlavou

 

 

 

 

8.4.2012

0217 Kunějovice

102x66x20

Zvětralý kamenný kříž bez ramen.Objekt je spojován s svatovojtěšskou legendou

 

 

 

15.8.2011

0496 Ledce

54x50x26

Malý kamenný kříž připomínající smrt švédského důstojníka,který chodil  sedlákovi Skalovi za ženou ze Žílova čp.4.a sedlák si na něj počkal...

 

 

15.10.2005

0248 Lhotka

70x84x25

Silně zvětralý pískovcový kříž

 

 

 

 

22.3.2008

0401 Lipí

70x57x25

Pískovcový kříž s kouzelným důlkem na hlavě

 

 

2002

 

0402 Manětín

127x60x20

Pískovcová deska s reliefem tlapatého kříže,zbývající plocha pokrývá dnes již nečitelný sedmiřádkový německý nápis

 

 

15.8.2011

0403 Manětín

105x44x20-26

Pískovcová deska s reliefem tlapatého kříže

 

 

 

 

15.8.2011

0404 Manětín

Ø 65x18

Kruhová stéla s berličkovým křížem

 

 

 

15.8.2011

0249 Mostice

82x50x27

Silně zvětralý pískovcový kříž bez levého ramene

 

 

 

 

22.3.2008

2155 Nečtiny

78x51x15

Pískovcový kříž s klínovou hlavou.Dle místních snad mezník tepelského kláštera

 

 

 

30.9.2007

0405 Nový Dvůr

113x66x20-16

Pískovcová oboustraná stéla s berličkovým křížem

 

 

 

 

1.10.2007

1571 Ostrovec

87x80x30

Mohutná deska s jetelovým křížem

 

 

 

29.5.2009

1325 Polínka

95x83x20-23

Kamenný kříž  s reliéfem kříže v kruhu .na straně odvrácené kříž ve čtverci

 

 

 

30.9.2007

0553 Potvorov

58x39-32x20

Poškozená kamenná deska s reliéfem klínového kříže

 

 

 

30.4.2006

1745 Potvorov

81x86x20

Hrubě opracovaný kříž,stával v místě bývalé tzv.židovi stodoly

 

 

 

30.4.2006

0407 Rabštejn Nad Střelou

122x76x21

Vysoký kříž souměrných tvarů a letopočtem 1584.Tento kříž byl moje první setkání s těmito památkami...

 

 

2002

0250 Rochlov

78x31x32

Poškozený kamenný kříž se zbytky ramen.Ve středu kříže zahloubený řecký křížek

 

 

 

17.11.2006

0251 Rozněvice

100x43x26

Značně zvětralý pískovcový kříž se zbytky ramen a dnes málo čitelným reliéfem

 

 

 

17.11.2006

0408 Řemešín

61x37x14

Kamenná deska s tlapatým křížem na golgotské výšině a letopočtem 1872

 

 

 

30.4.2006

0551 Sedlec

95x86x20

Prostý kamenný kříž bez dalších reliéfních znaků

 

 

 

 

15.10.2005

0252 Spankov

57x60x25

Kruhová stéla s křížem v kruhu

 

 

 

 

23.3.2008

0410 Stražiště

83x59x16

Kamenná deska s latinským křížem.stojí v místě ,kde spadl z koně rejtar Johanes Kühler starý 52 let při doručování poselství

 

 

2002

1198 Tlučná

57x28x14-11

Malý pod rameny zlomený kříž,v místě se traduje pověst o převráceném kočáru se svatebčany s úmrtím nevěsty

 

 

8.4.2012

0549 Velečín

Ø 76x18

Kamenná stéla s téměř setřelým oboustraným reliéfem berličkového kříže

 

29.5.2009

2378 Vysoká Libyně

50x54x16

Kruhová stéla s reliefem latinského kříže

 

 

 

 

29.5.2009

0253 Žebnice

Ø 102x25

Slepencové kolo s reliéfem kříže v kruhu svým průměrem představuje představuje největší kruhovou stélu v Čechách a patrně i v Evropě

 

2005

 

0412 Žebnice

95x65x?

Kruhová kruhová stéla na užší noze s reliefem berličkového kříže

 

 

 

2005

0414 Žihle

104x69x30

Kruhová stéla s vystouplým reliéfem kříže v kruhu

 

 

 

 

1.10.2007

0638 Žihle

138x78x20

Kruhová stéla s téměř setřelým reliefem berličkového kříže

 

 

 

1.10.2007

  Nečtiny

101x46x29

Po obou stranách pískovcového hranolu positivní reliéf řeckého kříže

 

30.9.2007

     
V evidenci okresu Plzeň-sever jsou též objekty Čestětín,Hvozd jsou umístěny ve složce nezařazené.
   

ZPĚT NA OKRESY