PELHŘIMOV,PE


0545 Humpolec

98x57x?

Žulová deska s reliéfem řeckého kříže a čtyřmi řádky textu v gotické miniskule.Datování 1540

 

 

 

24.5.2009

0298 Kletečná

104x71x16

Kamenná deska s jetelovým křížem a positivním obrysem sekery

 

25.5.2009

1545 Ondřejov

97x80x26

Kamenná deska s positivními reliéfy dvou nestejně velkých latinských křížků

 

 

2003

 

0301 Pelřimov

44x49x?

Fragment kamenné desky s řeckým křížem

 

 

 

24.5.2009

0303 Pelřimov

72x51x16-8

Žulový křížový kámen s reliéfem latinského kříže

 

 

 

 

24.5.2009

0732 Pelřimov

108x64x18

Kamenná deska s jetelovým křížem a osmi řádky textu gotické miniskuly

 

 

 

24.5.2009

0733 Pelřimov

119x57x14

Kamenná deska s jetelovým křížem.Pod levým ramenem obraz soukenické střely,pod pravým soukenických paliček.V horní části nápis v gotické miniskule:...1538 TUTO ZABIT LUKESCH SOUKENIK...

24.5.2009

0734 Pelřimov

147x82x25

Kamenná deska s textem gotické miniskuly.Nad křížkovým křížem relief erbovního znamení s přilbicí a chocholem.

 

 

24.5.2009

0735 Pelřimov

63x38x20-16

Kamenná deska s positívním reliéfem latinského kříže

 

 

24.5.2009

 

0736 Pelřimov

104x62x15

Poškozená kamenná deska.Po pravé straně části křížkového kříže obrys ostrohve.Pod levým ramenem sedm řádků textu gotické miniskuly

 

 

24.5.2009

0737 Pelřimov

124x75x30

V horní části poškozená deska s křížkovým křížem a textem gotické miniskuly.Nad levým ramenem údajně erbovní znamení Tluksů z Vokova

 

25.4.2009

 

1486 Pelřimov

85x70-67x24-18

Kamenná deska s křížkovým křížem ,erbovním znamením Říčanských s přilbou,klenotem a fafrnochy.Text gotické miniskuly:...ZAHYNUL PROSTE ZAN PANA BOHA...(Procházka 1995)

 

24.4.2009

1558 Starý Pelřimov

83x76x18

Poškozená kamenná deska s křížkovým křížem

 

 

 

 

24.5.2009

0305 Vystrkov

66x48x19

Velmi erodovaná kamenná deska s reliefem klínového kříže,kalichu s hostií s datací 1507

 

0300 Nový Rychnov

97x60x18

Kámen s reliefem jetelového kříže,pod levým ramenem obraz sekery

 

 

 

9.11.2013

     
     
V evidenci okresu Pelhřimov jsou též objekty 0297Hněvkovice,Humpolec jsou umístěny ve složce nezařazené.
   

ZPĚT NA OKRESY