Kersko

Tomuto kameni je přisuzován trojí význam :

1)Vyznačoval styčný bod mezi územím Zličanů(Slavníkovců se sídlem v Libici nad Lidlinou

a územím Přemyslovců se sídlem v Praze.

2)Dle jiné verze to byl trojmezný kámen,kde se střetávaly hranice přemyslovských správních celků

-župy kokořínské,župy vyšehradské a šupy boleslavské.

3)Další teorie hovoří o tom,že tento kámen je menhir a byl využívánv době prehistorické

(keltští druidové)                       (zdroj: cedulka u menhiru)