HRADEC KRALOVÉ,HK


0776 Jeřičky

100x49x26

Torzo kamenného kříže.Místní legenda praví,že se zde propadl vůz se sedlákem,také kočár se šlechtičnou,nebo že zde zahynul vozka pod nákladem kamení...

 

7.7.2005

0225 Hubíles

70x91x30

Kamenný kříž s zahloubeným obrysem sekery.V  literatuře se mluví též o mlateckém cepu,dnes je tento obraz již málo viditelný...

 

 

7.7.2013

0226 Číbuz

121x42-33x25-16

Kamenný kříž bez ramen.V místě zvaný dlouhý kámen

 

 

 

7.7.2013

     
     
   

ZPĚT NA OKRESY