CHEB,CH


0017

86x90x21

Kříž s oblými rameny,v noze přeražený a odborně opravený.

 

 

 

24.9.2005

0018

103x85x30-22

Robustní kříž o jednom rameni.Stával u staré cesty do Mokřin

 

 

 

23.9.2005

0019

110x83x20

Žulový kříž se stopami po zásazích střel samolalu,v dobách minulých stál v ostře hlídaném hraničním pásmu

 

26.9.2009

1653

87x56x10

Kopie středověkého kříže vytvořená Jiřím Buškem.Letopočet 1997 ,který je rozdělen symbolem vody,připomíná velkou povodeň

 

 

2007

2120

88x63x18

Replika kamenného kříže připomínající každoroční setkávání Společnosti Pro Výzkum Kamenných Křížů,přidruženého k Ašskému městskému muzeu

 

 

2007

1103 Bříza

136x126x27-25

Kříž stávající u silnice z Břízy do Cetnova.okolí těchto míst se výrazně změnilo v souvislosti se stavbou přehrady Skalka.Roku 2001 nalezen a postaven

24.9.2006

0917 Dolní Dvory

85x90x20

Ještě v roce 1933 stával 0,5km severovýchodně od Dolních Dvorů.Nalezen 27.9.2009 na původním stanovišti,společností kamenných křížů postaven 25.4.2010

 

 

0051 Dolní Hraničná

74x50x20

Menší kamenný kříž s zaobleným levým ramenem a hlavou

 

25.9.2005

0829 Dolní Paseky

129x82x19-23

Jeden z největších kamenných křížů,byl nalezen r.1992

 

 

 

30.9.2007

0604 Dolní Žandov

80x75x27x27-26

Původně stával na cestě mezi Dolním Žandovem a Vysokou,poté do r.1990zazděný v opěrné zdi,dnes v obci

 

 

30.9.2007

0965 Dolní Žandov

65x54x19

Poškozený latinský kříž s datováním 1694 a nápisem:HE LIGT BEGRABEN.HANS WEIS EIN CIGEINER,stával na odbočce staré cesty ze Ždírnice do Kyšperka.Dle pověsti označoval hrob starého cikána,kterého jeho rodina zabila a údajně snědla

30.9.2007

0651 Dřenice

164x99x28

Velký latinský kříž,pod rameny zlomený a opravený.Při stavbě silnice r.1907 byl přemístěn na okraj obce.Po napuštění údolní nádrže  v šedesátých letech byl zatopen,r.1990 opět nalezen

 

25.4.2010

0036 Dvorek

71x64x21

Erozí poškozený kamenný kříž r.1983 byl při hluboké orbě odhalen,r.1985 znovu postaven

 

25.9.2005

0035 Háje

173x88x24

Vysoký dobře opracovaný kříž.Mezi rameny symbol dnes již neznámého významu

 

 

 

 

25.4.2010,30.9.2012

0023 Hazlov

88x92x21

Řecký kříž s poškozeným ramenem

 

 

 

 

25.9.2005

0026 Hazlov

91x61x22

Žulový kříž se zkrácenými rameny

 

 

 

 

25.9.2005

0027 Hazlov

76x111x16

Kamenný kříž s obrysem meče a druhého trojúhelníkového reliéfu,podobnému klínu...

 

 

 

25.9.2005

0925 Hněvín

67x66x29

Kamenný kříž s poškozenou hlavou na zeslabené noze.Nalezen r.1995

 

 

 

24.9.2006

0052 Horní Hraničná

106x85x21

Pravidelný velký kříž s zaoblenými rameny

 

 

 

 

25.9.2005

0053 Horní Hraničná

106x88x28

Pravidelně opracovaný kamenný kříž.

 

 

 

 

25.9.2005

0934 Hůrka

87x90x23

Hrubě opracovaný žulový kříž.Váže se k němu zápis ze dne 4.5.1495 z okresního archívu v Chebu

27.9.2010

0028 CHeb

145x94x23

Robustní kříž z křemence

 

 

 

 

25.9.2005

0042

 

 

 

 

 

0176

CHeb

165x86x17

Plochý žulový kříž s obnaženou základnou.Stál u polní cesty z Horní Vsi do Dlouhých Mostů

25.9.2005

 

57x30x18

Zlomek kamenného kříže z červené žuly

25.9.2005

0047 CHeb

79x32x16

Torzo kamenného kříže bez ramen

 

 

 

 

25.9.2005

0048 CHeb

112x100x25

Stál u cesty na Špitálský vrch,která vedla po Zlatém návrší do Chebu.Po zrušení cesty byl zahrnut zeminou,v roce 1985 opět nalezen

25.9.2005,24.9.2006

0175 CHeb

59x66x20

Žulový kříž bez nohy.Roku 1985 nalezen ve sklepení františkánského kláštera

 

 

 

25.9.2005

0571 CHeb

145x94x23

Kříž byl nalezen nedaleko vycházkové cesty od restaurace Myslivna k přehradní nádrži Skalka.Roku 1987 byl znovu postaven na původní místo

 

25.9.2005

0046 Komorní Hůrka

119x72x26-20

Žulový kříž s mírně rameny do klínu.Připomíná smrt sedláka pod převráceným vozem

 

 

 

24.9.2006

0034 Kopanina

127x118x25-12

Mohutný latinský kříž,který stával u cesty z Boru do Kopaniny

 

 

 

26.9.2006,25.9.2011

0605 lázně kynžvart

80x53x15

Nepravidelný tlapatý žulový kříž

 

 

 

 

30.9.2012

0024 Lipná

85x90x21

Hrubý žulový kříž s německým textem...

 

 

 

26.9.2010

0049 Lomnička

68x68x16

Malý kamenný kříž.Levé rameno již bylo odlomeno na počátku století

 

 

 

25.9.2011

0037 Maškov

110x48x20

 

Opravovaný kamenný kříž bez ramene

 

 

 

25.9.2005

0038 Milhostov

 

155x116x31

Ke kamennému kříži se vztahuje pověst,že se na místě posekaly dvě dívky srpy

 

 

25.9.2005

0039 Milhostov

116x125x16

Plochý kamenný kříž s poškozeným ramenem

 

 

 

 

25.9.2005

0040 Milhostov

140x140x25

Mohutný kamenný kříž

 

 

 

 

25.9.2005,29.9.2013

0041 Milhostov

70x40x15

Nižší kamenný kříž s rameny a hlavou do klínu

 

 

 

 

25.9.2005,29.9.2013

0050 Milhostov

112x91x24

Přesně kamenicky opracovaný žulový latinský kříž,byl nalezen v místě o kterém je zápis v městské knize Chebu o násilném skutku v roce 1483 (Alberti 1938 )

 

25.9.2005,29.9.2013

0033 Mlýnek

99x98x26

Poškozený kamenný kříž s částečně odlomeným ramenem

 

 

 

25.9.2005

0056 Mnichov

134x65x Ø21

Svým tvarem ojedinělý kamenný kříž,zakulacení zřejmě připomíná původní materiál_dřevěný kůl.Na přední straně reliéf podobný dvouručnímu meči nebo kříži

 

 

26.10.2008

0778 Mnichov

93x96x25

Hrubě opracovaný kříž s poškozenou hlavou

 

 

 

 

26.10.2008

0950 Opatov

109x65x19-13

Dříve sloužil kamenný kříž jako podstavec litinovému křížku.Podle pověsti u něho dva Sasové zabili spolupocestného

 

 

 

25.9.2011

0030 Plesná

69x79x20-19

Žulový kříž bez hlavy s nohou do klínu.na ramenu letopočet 1564

 

 

 

25.9.2011

0031 Plesná

82x90x25

Velký kříž s hranami obroušenými erozí s nápisem:FLEISSEN a vysekaným obrysem latinského kříže

 

 

25.9.2011

0032 Plesná

77x66x17

Kamenný kříž bez ramene a nápisem:REF IN .Celý text dává smysl,čteme-li ho na všech Plesenských křížích:REF IN FLEISSEN 1564.Byl vysekán při oslavách výročí reformace v Plesné roku 1864

 

25.9.2011

0043 Podhrad

109x87x20

Pravidelný kříž s kosenými hranami.Stojí na místě přepadení svatebního průvodu odmítnutým milencem

 

 

 

25.4.2010

0044 Podhrad

60x48x16-12

Menší zvětralý kamenný kříž se zkráceným ramenem

 

 

 

25.4.2010

0045 Podhrad

65x80x18

Přesně opracovaný kamenný kříž s vrypem křížku v horní části kříže

 

 

 

25.4.2010

1794 Podhrad

54x21x20

Torzo kamenného kříže.Dochovaná pouze část nohy kříže

 

 

 

25.4.2010

1796 Podhrad

60x55-35x30-28

Torzo nohy kamenného kříže

 

 

 

 

25.4.2010

0058 milhostov

54x47x14

Kříž zvaný "Velbloudí hlava"s otvorem Ø 8cm.Byl poškozen při svážení dřeva r.1981

 

 

 

30.9.2012

0014 mariánské lázně

75x50x27-20

Kamenný kříž s zakulacenými rameny a hlavou.1716 JWC

 

 

 

30.9.2012

0777 ovesné kladruby

61x52x30

Malý kamenný kříž

 

 

 

 

30.9.2012

0057 ovesné kladruby

130x77x21

O tomto kříži se vypráví pověst,že stojí na místě,kde byl zastřelen švédský voják ránou do oka...

 

 

30.9.2012

0021 Podhradí

92x98x21

Kamenný kříž s poškozenou hlavou.Ve středu kříže dnes již špatně čitelný údajný obrys radlice.kříž připomíná smrt čeledína,který byl usmýkán při orání splašenými koňmi

 

 

24.9.2005

0954 Podhrad

60x76x16

Žulový kamenný kříž náhodně nalezený roku 1998

 

 

25.4.2010

1797 Podhrad

20x48x25

Torzo kamenného kříže

 

 

 

 

24.4.2010

1795 Podhrad

46x62x12

Část nohy s ramenem kamenného kříže s neúplným obrysem latinského kříže

 

25.4.2010

0020 Podhradí

106x90x19

Značně erodovaný kamenný kříž,postavený 1.2.1290,dle listiny z městského archivu v Plavně (německo)

26.9.2009

0025 Polná

106x90x19

Latinský kříž z čelní strany ve středu vryp křížku.Na zadní straně na noze pozůstatky reliéfu meče ?

 

 

26.9.2010

0653 Polná

128x76x23-29

Latinský kříž bez pravého ramene s reliéfem sekery nebo motyky

 

 

 

26.9.2010

0956 Polná

63x36x22

Torzo kamenného kříže

 

 

 

 

26.9.2010

0958 Povodí

106x99x23

Vysoký klínový kříž s vyztuženými rameny,nalezen 2001

 

 

25.9.2005,24.9.2010

1792 Sítiny

135x92x20

Netypický kříž z dusaného betonu.Kopie vznikla na památku ztracených objektů

 

 

 

26.10.2008

0779 vlkovice

90x56x27

Žulový kamenný kříž

 

 

 

 

30.9.2012

   

 

 

     
V evidenci okresu Cheb jsou též objekty 0629Mostek,0652Polná,Mostek,1793Závišín,Aš jsou umístěny ve složce nezařazené
   

ZPĚT NA OKRESY