ČESKÁ LÍPA,CL


 

0592 Česká Lípa

104x37x30

Torzo kamenného kříže bez ramen.Na čelní straně kříž a dvě zkřížené úsečky(dle lidové tradice označující za křížení pušky a šavle).Na odvrácené straně do hloubky vysekaný latinský kříž

 

29.12.2004

0594 Česká Lípa

126x80x30

Hrubě opracovaný kamenný kříž s náznakem zakulacení hlavy a ramen

 

 

 

29.12.2004

0595 Česká Lípa

127x54x32

Křížový kámen s latinským křížem,nad rameny a hlavou negativní reliéf řeckého kříže.Na odvrácené straně latinský kříž

 

 

29.12.2004

1370 Česká Lípa

132x63x35

Kamenný kříž z čelní strany positivní reliéf kříže

 

 

 

29.12.2004

1376 Česká Lípa

58x76x19

Na čelní straně reliéf obrysového kříže nebo rytina meče,písmena T-B a letopočet 1410

 

29.12.2004

0593 Česká Lípa

59x73x20

Torzo kamenného kříže bez nohy s vysekaným monogramem I.H.S.,na hlavě malý křížek

 

29.12.2004

0589 Dubá

55x62x11-?

Nízký kamenný kříž s rozšiřující se nohou

 

 

 

15.4.2006

0590 Dubá

88x60x24

Křížový kámen s reliéfem latinského kříže

 

 

 

 

15.4.2006

1403 Dubá

90x45x23

Kamenná deska s oboustraným latinským křížem

 

 

 

28.10.2012

0510 Lasvice

68x92x29

Křížový kámen s oboustraným reliéfem positivního kříže.Letopočet 14(5?)64

 

15.4.2004

0591 Písečná

54x90x24

Nízký kamenný kříž z pískovce

 

 

 

 

15.4.2004

0511 Velenice

119x63x29

Pískovcový kříž bez levého ramene s nápisem:      IHS A 1633 IM SCHWEDEN KRIEGE ERSCHOSSEN WORDEN

 

 

15.4.2004

     
     
     
V evidenci okresu Česká Lípa jsou též objekty Zahrádky,Dřevčice jsou umístěny ve složce nezařazené.
   

ZPĚT NA OKRESY